:

: 2012-12-06 00:48:37
:
may moc

Inquiry Supplier / Manufacturer
Description Of

Specificaton & Trade Terms

Model0000
Place Of Origin0000
Price TermEX-Work
Payment TermT/T
Sàng khử nước nhiều tấn số và hiệu suất cao có thể được sự dụng rộng răi cho các ngành như xếp khô quặng đuôi , tinh quặng khử nước, luyện thu hẹp bùn, trừ bỏ vụn vặt, chia vữa than …Đặc điểm của loại thiết bị này là lượng xử lư lớn, khử nước hết mức, hiệu quả kỹ thuật và kinh tế rơ rệt, khử nước hết mức, hiệu quả kỹ thuật và kinh tế rơ rệt, thiết kế độc đáo, đặc biệt thích hợp để xử lư khoáng vật hạt mịn,

Relative & Similar Product

Home  Product Directory  Company Database  Sourcing Leads  Sign In  Join Free
© 2016 Business Directory, All Rights Reserved.